akkihikka@hotmail.com/+ 45 23 74 22 90Et selvportræt. 
  Med tanken i havet og kroppen på land.
Billedet er taget igennem øjet på den optiske installation Brodmann´s Omr. 17 ved havnen i København sommer 2021. Masken på hovedet er en forstørret dinoflagellat.
 

Aktuelt og tidligere


Vor tids aflejringer 

Et poetisk greb om affaldssortering i samarbejde med Københavns Kommune.
Kan opleves på Vesterbro Bibliotek & Kulturhuset Islands Brygge frem til sommer 2024.

RKE JEG VI OS SMELTE FÆLLES GRUND SORTERE TID MAGNETISK
SAMMEN EN HED GEMME GLEMME DU JERN ELSKE STEN AMORØS
KÆRLIG HAV LIGGE HUD LAG VARME SPOR PRES SANS
TRYK BØLGE BLID RØR VARME POLY MER GAMMEL TID  


Aflejringspoesi

Flyt rundt på 

Grundstoffer, Rankefødder & Plastiglomerate

 

Mød vor tids usorterede, uønskede,

forladte og glemte:  

papirer, aviser, tøj og

plastiglomerate, presset ind i

vilde rankefødders hjem.

En helt ny art sten skabt af 

spøgelsesnet, nylonreb og andet 

plastik fra verdenshavene 

smeltet sammen med vulkanske 

stenarter og sand under solen 

langs varme kyster.


Plastikken her er indsamlet ved den

danske øst- og vestkyst, Bornholm & 

Fanø. Den er smeltet sammen under

poesiens varme og lagt i nye lag.

Er det muligt at elske det uønskede?

Dette usorterede rod, disse glemte ord..


At høre til i verden er at bære verden

i sin egen krop og deltage i den evige

dans, i den daglige vuggen: 

at flytte rundt og rundt på

grundstoffer, bly, kulbrinter, jern, 

nanoplastik & evighedskemikalier.

I daglig fortæring og i udskillelser.


Vi tilhører en ny

evighed, sammen

med de evige kemikalier.

Den mest invasive art, danser

blind for sig selv, og

erobrer små rankefødders hjem.


Vi kan ikke ikke 

være en del af alt dette.

For det er umuligt at ikke være

en del af verden.


En rankefod, der spiser plastik, 

er stadig en rankefod

der nu bygger sin krop og hus af 

tidens muligheder

og danner farverige samarbejder & 

overraskende nye alliancer.


Imens danser vi vores

daglige grundstofsdans: 


Husk:

Elsk!

Sortèr!


Dette projekt har været et forsøg på at samle det fragmenterede, det spredte, og samle det igen i en kærlig handling. Jeg har indsamlet plastik og andet affald langs kyster i øst og vest, i min egen park og kælder. I et forsøg på at elske det uønskede, det vi har smidt ud, og forvandle det til noget smukt og værdifuldt.

Når nu vi er omgivet af det, lad os omfavne det.

I dyb bund og grund er plastik en gammel dinosaurus der er kaldt til live i ny form, gammel tid møder nutid i en dystopisk cyklus. Plastikkens overflade møder nye kyster og indgår i nye dialoger, i tæt samtale med stedets sand og sten som tiden går. Og uanset om jeg ønsker det eller ej, er denne plastik blevet en del af min egen krop. Noget jeg bærer rundt på.


Plastiglomerate, er et fænomen hvor plastik går i klinch med vulkanske stenarter under høj varme. Det skaber smukke formationer som gør det letter at holde af affaldet.

Eller som i hvert fald forandrer oplevelsen af det uønskede.

Nu hvor det faktisk er smukt.


Rankeføddefamilien, også kendt som ruhr, er små liv der vokser på sten, og bådskrov. Væsener der gerne slår sig ned både på sten, skaller, både men også plastik.

Selv en afvisende glat plastikflade, er et ok hjem for det lille liv.

Det er charmerende, at de faktisk gider.

Jeg har presset vores affald ind i forstørrede rankefødder, formet af papmaché lavet af min lokale Husum Brønshøj Lokalavis, for at se hvordan livet kommer til at se ud når vores affald ender i andre organismers hjem.
Marmoreringer & Flowstudier

Åbne værksteder i september med musiker Sven Dam Meinild i Kulturhuset Islands Brygge og Børnekulturhuset Amager.
Live musik med planter, vand og flydende farver i forskellige beholdere. Farve dryppet på vandets overflade danner flowformer, såkaldte vortex streets hvor bevægelsen går i begge retninger samtidigt, og hvis man lægger et papir over det og venter lidt
..kan man fange det.
Vands Vand Ring

Oktober 2022 - September 2023 - 

Et længerevarende kunstnerisk researchprojekt hvor vi prøver at lytte og lære af kroppe som vand filtrerer sig selv igennem: østers, muslinger, søpunge, mennesker & landskabet selv.

Et samarbejde mellem mig og musiker/komponist Sven Dam Meinild og danser/koreograf/kraniosakral behandler Sarah Lloyd. Vi mødtes ved Lavringe Å i Lejre og udforskede forskellige metoder til at møde vandet i og udenfor vores egne kroppe, i et legende og eksperimenterende forsøg på at knytte vores vandige kroppe lidt tættere på vandet i vores landskab. 
Et vådt og omsorgsfuldt møde.

Støttet af Lejre Kommunes Kulturpulje 
Klimaugepuljen/Lejre Kommune har givet økonomisk støtte til produktion af videodokumentation og formidling af projektet af dokumentarist Lasse Lundberg. 

 
En norsk musling fanget i akten/Lofotenakvariet, Norge


Adult Sea Squirts:
stability and reaching outward to satisfy internal processes."Du sidder ved et vandløb med et glas vand i din hånd.

Du kigger ud på dette vandløb med øjne fyldt af saltvand.

Du ser verden igennem vand.

Du drikker en lille slurk af glasset. 

Du følger vandets vej igennem din krop..."I september 2023 guidede vi en række vandringer langs vandløb ved Tadre Mølle i Hvalsø og Lavringe Å i Lejre.

Vi skåler i et glas vand og holder skåltale. Og starter bevægelsen hvor vi følger vandets vej videre.

Marmoreringer i vand, mælk og algepigmenter synliggør vandets bevægelser og flowformer.
I en researchperiode fra oktober 2022 og frem til september 2023 mødtes vi med jævne mellemrum i Lejre. På billedet ses den lokalt bosatte musiker Sven Dam Meinhild og somatisk behandler Sarah Lloyd. Under arbejdstitlen "Tides of the body" udmyndede det i en guidet oplevelse ved et udvalgt vandløb sommeren 2023. En række vandringer for de lokale beboere i Lejre hvor vi hylder hellige kilder og boblende vandløb og møder vandet gennem kunstneriske nedslag der både guider og forbinder os tættere til det landskab vi lever i. 

Et møde der løfter ny og gammel viden frem om det vand som forbinder os mennesker med vores fjorde. Vi rører ved den usynlige og afgørende forbindelse vi har mellem det vand der flyder rundt i vores egne årer og det vand som flyder rundt i vores omgivelser. En cyklus der, døgnet rundt,  til evig tid er i bevægelse i, og igennem, os.


..................

                  
                   ...et paragraftegn under udvikling.
                Materiale til en kommende bog om utopier: En anden økologi: Anti-kapitalistisk håndbog. 
Redaktør Kristoffer Balslev Willert Udkommer på forlaget Antipyrine, foråret 2023


Juni 2023

Delte Vande/Brønshøj Vandtårn 6-17 juni
Udstilling om vand, om drømme om en badesø i tårnets tomme tank, en mangefacetteret udstilling kurateret af Lawrence Ebelle. 

Jeg har bidraget med en række portrætter af lokalt vand.
 Her er billeder og en poetisk tekst der hører til:


Delt Vand

vandportrætter af Brønshøjs søer og moser. 


Put fingrene mod dit håndled. Find din puls.

Denne pulseren afspejler verdens evige cirkuleren af vand. 

Vandet transporterer ilt rundt i dig. 

Tænk dig selv som et lille og rørligt vandtårn fyldt af vand og ilt.

 

70 % af det du kalder dig består af denne flygtige væske, der hurtigt bevæger sig ud af din krop igen, så hvad er egentlig det du kan kalde dig, i dig? 

Og hvor forsvinder du hen..

Det der lige nu er i din krop. Om et øjeblik et andet sted.

Et hurtigt strejf af noget friskt vand i nogle timer og så videre til næste destination. Idag, imorgen, igennem et helt liv. 


Jeg er et filtrerende organ, yderst arbejdsom, i en kompleks moderne og urgammel organisme. En lille vandig beholder i en meget stor bevægelse. 


Jeg har prøvet at gribe ind og fastholde noget af denne evige cirkuleren af vand i gennem kroppe, landskaber, rør og luft. Jeg har målt mosernes og søernes iltnivåer omkring midt dag 2 søndage i maj, hvor planter og andre livsformer producerer ilt til det store stofskifte. 


De siger at det er det samme vand der konstant cirkulerer rundt i verden…


Et øje består af næsten udelukkende saltvand. Det er fra en indre sø vi kigger ud på verden. I det daglige blik forbindes manges verdener. Sø kigger på sø. Øje på øje. 


Det er påfaldende, at både verden og en krop består af procentuelt lige dele vand. 


Min indre verden skylles også over af saltvand om natten, nærmere bestemt min hjerne, når jeg sover og drømmer, et indre tidevand fyldt af stormende hav, frosne søer og mudrede skrænter. Så mange islandskaber jeg har frosset i, så mange svømmeture med hovedet kun lige over overfladen.

Der er påfaldende mange sammenfald mellem et menneskes liv og vandet i verden.


Mit vand har en gang været i berøring med dit vand.

Vi deler vand.

Vi er delte vande. 
Secret Hotel " Under Skov"
et maske for-studie til en særlig begivenhed.


Optikforstyrrende mycorrhiza masker til deltagerne i
"Når vi ser (med) træerne - kan mennesker have rødder?" på HEART - Herning Museum of Contemporary Art med udgangspunkt i udstillingen "Træfald" af billedkunstner Rune Bosse i samarbejde med scenekunstner Christine Fentz fra Secret Hotel.

2022

November

24 Hemmeligheder/Zebu/Børnekulturhuset Amager

Bidstrup Skovene bider sin tid: Jordiske tramp & himmelske spjæt. 
En installation skabt sammen med musiker og komponist Sven Meinhild.


Oktober

Scenografisk Workshop

Børneteater Festival/Børnekulturhuset Amager i efterårsferien.

De deltagende gæster afprøvede "farvebad", 5 platter med farver som øjet kunne bades i med lyden af Trille Palsgaard, lydhealer, som til dagen havde sunget de farver vi kiggede på. 

Udgangspunktet var forestillingen KatFuglFisk af Teater Om, og Paul Klee´s maleri Fire in the evening.
Dagen afrundedes sammen med Pernille Welent Sørensen, Ph.d i "At lytte til børn", og som forsker i børns møde med teater.

Temaet for workshoppen: Om tilblivelser med farver.
 

Kroppens Landskab

 Økokøns sommerskole på Makvärket i Knabstrup:
Meditationer og alternative samtaler med bl.a Salvie & Citronverbena.
Workshoppen inviterede til at se på selve mødet mellem vores kroppe og planter, i et udforskende forsøg på at mærke forbindelsen mellem os.

 Hvordan kan man samtale med en plante? 
Hvordan lytter vi til det der ikke er os?


“Alting er i alting. 

Hvis alting er i alting, er det , fordi alt i verden skal cirkuleres, overføres, oversættes. Den uigennemtrængelighed man ofte har tillagt et rum, er blot en illusion, for der, hvor overførelsen og den gensidige gennemtrængen støder på en forhindring, skabes der et nyt plan, der gør det muligt for kroppene at omforme mødet til endnu en ny blanding.  Alt i verden frembringer en blanding og frembringes i blandingen. Alting trænger ind og ud overalt: Verden er åbning, frihed og absolut cirkulation, ikke side om side, men gennem kroppene og de andre. At leve, opleve eller være i verden betyder altså at lade sig gennemtrænge af alting. At træde ud af sig selv er altid at træde ind i noget andet, i dets former og dets aura, og at vende tilbage til sig selv er ensbetydende med hele tiden at være forberedt på at møde alle slags former, genstande, billeder - alt det, som vi forbløffes over at finde i vores hukommelse, blandingsskaberen og det overdådige vidnesbyrd om altings gennemtrængning af alt.”


Fra Emmanuel Coccias bog

Planternes liv -blandingens metafysik. 

Juli - Nov

Sjælør Boulevard
Botanik, børn & en boligblok.

Et forløb over 4 måneder hvor jeg sammen med min kollega Christian Liljedahl laver åbne værksteder for de børn der bor ved Sjælør Boulevard. Projektet er blevet realiseret via Børnekulturstedet Karens Minde med midler fra Kulturstyrelsens pulje Grib Engagementet.

Te-ceremonier, mikroskoper, linser, petriskåle, pipetter, planter, blomster, farver, glasampuller & undersøgende børn.
 Verdens bedste ud-forskere. 
Her er billeder fra vores værksteder og øverst er billeder af den blivende installation:
 Et levende herbarium 2022 

Fra vores værkstedsdage juli-oktober på Sjælør Boulevard.

Sept

Et fællesskabt skjold til Skjold Plads Områdefornyelse d. 4 sept. 
I løbet at to workshops fik vi vævet sammen med de lokale beboere et stort skjold af genbrugsstof og tekstiler fra genbrugspladsen tæt på. 

Hvad vokser på Skjold Plads? 
Hvem bor her og hvad drømmer de om?
Et kig i mikroskopet på de lokale planter inspirerede til organiske mønstre og snoninger.


Maj-Sept

Denne sommer har min optiske installation Brodmann´s Omr. 17 fortsat sin færd med Institut for Evige Utopier rundt om i Danmark. Vi har været til Naturmødet i Hirtshals, Skvulp Festival i Holbæk, Folkemødet i Allinge, Klimafolkemødet i Middelfart, Ungdommens Folkemøde i Valbyparken og til Naturmødet i Vig/Odsherred.

Det har handlet om den ydre og indre omstilling og en undersøgelse om man kan mærke vores indre havvand i pulsen. 
Denne sommer bringede vi en femkantet pentagram stjerne med i vores blikfelt. Den har en særlig plads i vores historie. Der er 12 af dem i EU´s blå flag. De står for enhed, solidaritet og harmoni mellem medlemslandende. At det er 12 refererer bl.a. til de 12 stjernetegn, måneder på et år, timer på en dag & antallet apostler!
De fem takker peger bl.a. på de fem sanser hos et menneske.
 Og afhængig af hvordan det peger op eller ned viser de på det ophøjede eller dyriske i mennesket. 
&

Brodmann´s Øje ved Vandkanten 3-7 juli

Det menneskelige øje består næsten udelukkende af saltvand. Øjet er udviklet i havet og gemmer stadig havet i sig som to små oceaner i vores hoved. Vandet strømmer til og fra øjet i en konstant strøm. Når vi kigger ud på verden med vores øjne gør vi det gennem det vand. 

Åben workshop for børn og voksne ved Amager Strand med Børnekulturhuset Amager 3-7 juli hvor det handler om selve øjet, hvordan farverne sanses og hvilke farver gemmer det sig i dine øjne? Vi laver store øjne på stranden med algepigmenter, vand, salt og planter.


....................

Maj 2022

Børnekulturstedet Karens Minde

Dukketeaterforløb med Anna Rosa Hiort Lorenzen på Børnehuset Baunehøj & skilt med Christian Liljedahl
Nov 2021/ Feb 2022

Stjernestunder med Sven Meinhild

Vand, planter & farver

En visuel og musisk improviseret koncertturné rundt til ældrecentre og bosteder for psykisk og fysisk handikappede i Lejre Kommune. Med inspiration fra årstidens planter og vandets bevægelser i store vandkar med spejle, mobile højtalere og farvedryp griber vi stunden med dem vi besøger og ser hvad der opstår i mødet mellem stedets beboere og vores medbragte materialer.

Realiseret gennem Lejre Kommunes Center for Kultur og Velfærd 


November 2021

Marts 2022......................
April-Juli 2021

WOOLSANDART

Sandflugtsinstallationer, foto og tekst til efterfølgende hæfte til Lystbækgård og Får til Kantens projekt med at bruge råuld til at bekæmpe sandflugten ved vesterhavet. Sammen med kunstner Lise Hovesen, fårehyrde Berit Kiilerich og Nina Svanborg i Ulfborg, DK.

Karens Mindes Børnekultursted 

I vinterferien 2021 i fuld Coronatid lavede vi breve til børnene i området. Med forslag til om at selv skrive et brev f.eks til vores Statsminister. Det siges at nogle af børnene fik svar!

........................Research maj 2020: Where there is spirit, there is freedom.
Participation Mystique/Alchemy/Marie Louise von Franz
....................
2019
inspireret og forinspireret og forundret af biologi/aktiv
Illustration til ØKOKØNs Zine 003/12 dec 2019

................................

DIKTAREN 


Säg dock - innan du går: vad led du mest av, härnere?


DOTTERN

Av - att vara till; att känna min syn försvagad av ett öga, min hörsel förslöad av ett öra, och min tanke, min luftiga ljusa tanke bunden i fettslyngors labyrinter. Du har ju sett en hjärna ... vilka krokvägar, vilka krypvägar ...                                                                                                  ur Ett Drömspel av August Strindberg